1037 Budapest,

Szépvölgyi út 113.

+36 30 242 0434

Hétfőtől-péntekig 9-18 között

Hétköznap: 9-18 óráig

Hétvégén irodánk zárva tart

Munkajog

Munkajog

A munkajoggal jellemzően munkavállalóként, vagy munkáltatóként minden ember találkozik élete során. Ezekben az esetekben a munkavállaló és a munkáltató közötti jogviszonyt a Munka Törvénykönyve szabályozza, ide értve a munkaviszony keletkezését, fennállását és megszűnését érintő rendelkezéseket is.

A munkaszerződést kötelező írásba foglalni -tartalmát a felek közös akarattal bármikor módosíthatják-, rögzíteni kell benne a díjazás mértékét, munkavégzés helyét, munkaidőt, munkakört, illetve célszerű meghatározni a munkaviszony időtartamát azaz, hogy határozott vagy határozatlan időre jön létre. Ha az időtartam valamilyen oknál fogva nem kerül meghatározásra, úgy törvény erejénél fogva határozatlan idejű lesz. Ez sarkalatos pontja a szerződésnek, hiszen befolyásolja a felmondás és a végkielégítést érintő kérdéseket.

A munkaviszony megszüntetése történhet egyoldalú nyilatkozattal (felmondás, azonnali hatályú felmondás), vagy közös megegyezéssel. Jellemzően az utóbbi megoldás alkalmazzák a felek. A legtöbb jogvita a jogviszony jogellenes megszüntetéséből, a munkaviszonyból eredő károkozásból, kötelezettségek megszegéséből, tanulmányi szerződés, versenytilalmi megállapodás megsértéséből ered.

Irodánk munkajogi kérdéseket érintő peres és peren kívüli teljeskörű képviseletet lát el, mind munkáltatói, mind munkavállalói oldalról.

Forduljon hozzánk bizalommal az alábbi munkjog területét érintő ügyekben:

  • tanulmányi szerződés és versenytilalmi megállapodás szerkesztése és véleményezése
  • titoktartási megállapodás szerkesztése és véleményezése
  • munkajogi tanácsadás munkavállalók és munkáltatók részére 
  • munkaszerződés, munkaviszony megszüntetésével, módosításával  kapcsolatos okiratok szerkesztése és véleményezése
  • munkaügyi jogvitákban és az azt érintő kártérítési ügyekben való peres és peren kívüli képviselet