Munkadíj

Az ügyvédi megbízási díjak minden esetben az ügyvédek és az ügyfelek közötti szabad megállapodás tárgyát képezik. Azonban az ügyvédi munkadíj meghatározásakor, figyelembe kell venni az ügy bonyolultságát, az ügy értékét, az időráfordítást, illetve az ügyvéd által vállalt felelősséget.

Az ügyvédi munkadíj megállapítását megelőzően, minden esetben konzultálunk az ügyfelekkel és részletesen áttekintjük  az esetlegesen rendelkezésre álló dokumentációt. Az első konzultáció megbízás esetén díjmentes.

Az ügyvédi munkadíj lehet:

  • Óradíjban számított munkadíj pl.: peres- és nem peres eljárásokban való képviselet, konzultáció esetén.
  • Tételes díjszámítás pl.: okiratszerkesztés esetén.
  • Tartós megbízás, amelyet jellemzően céges ügyfelek vesznek igénybe. Ebben az esetben havi átalánydíj ellenében biztosítjuk a rendelkezésre állást. A munkadíj a várható rendelkezésre állás időtartamától és az ellátandó feladatoktól függően kerül megállapításra.
  • Sikerdíj pl.: kártérítési ügyek esetén.

Konkrét árajánlat esetén keresse meg irodánkat ismert elérhetőségeinken, vagy kattintson az árajánlatot kérek gombra.